Skip to main content

Steinarbeid

Varig og nøyaktig resultat er vårt hovedmål.

For alle kunder som ønsker seg fint og vedlikeholdsfritt uterom, anbefaler vi stein, både for innkjørsel, mur eller trapp. Belegningsstein og granitt er en klassisk og flott løsning som holder seg pen i mange år. Vi jobber med alle typer belegningsstein, brostein, granitt, naturstein og skifer.

Close Menu